Aktiv Revisjon og Regnskap AS
Telefon: 33 39 91 19
Mobil: 414 68 297
Faks: 33 40 70 34

E-post: post@aktiv-rr.no
 

Postadresse Tønsberg:  Postadresse Harstad:
Postboks 2273     Solgryveien 23
3103 Tønsberg     9404 Harstad

Besøksadresse Tønsberg:                Besøksadresse Harstad:
Fjorgaten 13                                    Håkonsgt 4
3125 Tønsberg                                 9405 Harstad
25. mars 2015
Fristen for innsending av ligningsoppgaver er 31 mai for næringsdrivende og selskap! Forsinkelser som skyldes sykdom og lignende kan det søkes om utsettelse for til 18. juni.
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS