Andre tjenester


Kurs

Er det behov for å få klargjort bokføringsreglene nærmere, eller er styret usikker på dets plikter og oppgaver? Ønske om en generell oppdatering på de siste nyheter innenfor regnskap, skatt og avgift?

Vi kan tilby skreddersydde kurs innenfor aktuelle økonomiske tema.
Ta kontakt med oss så utarbeider vi et utkast ut fra dine behov.

Andre tjenester

Med utgangspunkt i inngående kunnskap om regnskap, selskapsrett, økonomisk analyse og en systematisert, målrettet arbeidsmetodikk, er det utviklet omfattende kompetanse innen en rekke beslektede områder. Tjenestetilbudet er under kontinuerlig utvikling og tilpasning til endrede brukerbehov.
•    Selskapsetablering.
•    Omorganisering.
•    Opphør/sletting av selskap.
•    Emisjoner.
•    Bekreftelser.
•    Verdsettelse av selskaper.
•    Bo-revisjon.Evaluering av økonomisystemer.
•    Egen fagkunnskap innen skatt og avgiftsrett.
•    Valg av selskapsform og bistand med etablering av nye og omdanning av selskaper.
•    Budsjett og kalkyler.
•    Finansiering og likviditet.
•    Privatøkonomi - skatteforhold, generasjonsskifte m.m.
•    Attestasjonsoppgaver
•    Utleie av timer/ salg av konsulenttimer
NYHETER
Velkommen til Hina og Mary - 2016/02/01
Vi ønsker velkommen Hina og Mary som begge er inne i vikariat hos oss mens Ellen og Liss-Kathrin skal ut i fødselspermisjon. ...
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS