Andre tjenester


Kurs

Er det behov for å få klargjort bokføringsreglene nærmere, eller er styret usikker på dets plikter og oppgaver? Ønske om en generell oppdatering på de siste nyheter innenfor regnskap, skatt og avgift?

Vi kan tilby skreddersydde kurs innenfor aktuelle økonomiske tema.
Ta kontakt med oss så utarbeider vi et utkast ut fra dine behov.

Andre tjenester

Med utgangspunkt i inngående kunnskap om regnskap, selskapsrett, økonomisk analyse og en systematisert, målrettet arbeidsmetodikk, er det utviklet omfattende kompetanse innen en rekke beslektede områder. Tjenestetilbudet er under kontinuerlig utvikling og tilpasning til endrede brukerbehov.
•    Selskapsetablering.
•    Omorganisering.
•    Opphør/sletting av selskap.
•    Emisjoner.
•    Bekreftelser.
•    Verdsettelse av selskaper.
•    Bo-revisjon.Evaluering av økonomisystemer.
•    Egen fagkunnskap innen skatt og avgiftsrett.
•    Valg av selskapsform og bistand med etablering av nye og omdanning av selskaper.
•    Budsjett og kalkyler.
•    Finansiering og likviditet.
•    Privatøkonomi - skatteforhold, generasjonsskifte m.m.
•    Attestasjonsoppgaver
•    Utleie av timer/ salg av konsulenttimer
NYHETER
Frist for innsending av mva. - 2014/06/10
Fristen for innsending av momsoppgave og betalingen av moms er 10. februar, 10. april, 10. juni, 31. august, 12. oktober og 10. desember for år 2017....
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS