Omorganisering
Det foreligger flere måter å organisere virksomheten på. Det å velge en hensiktsmessig organisering kan ha både økonomiske, operative og strategiske konsekvenser. Vi kan bistå ved:
•    Omdanning fra personlig selskap eller ANS til aksjeselskap
•    Selskapsetablering
•    Fusjon/fisjon
•    Due diligence
•    Kjøp/salg av selskaper
NYHETER
Frist for innsending av mva. - 2014/06/10
Fristen for innsending av momsoppgave og betalingen av moms er 10. februar, 10. april, 10. juni, 31. august, 12. oktober og 10. desember for år 2016....
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS