Omorganisering
Det foreligger flere måter å organisere virksomheten på. Det å velge en hensiktsmessig organisering kan ha både økonomiske, operative og strategiske konsekvenser. Vi kan bistå ved:
•    Omdanning fra personlig selskap eller ANS til aksjeselskap
•    Selskapsetablering
•    Fusjon/fisjon
•    Due diligence
•    Kjøp/salg av selskaper
NYHETER
Ledig stilling i Harstad - 2016/02/16
50 % fast stilling ledig på Harstad-kontoret...
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS