Omorganisering
Det foreligger flere måter å organisere virksomheten på. Det å velge en hensiktsmessig organisering kan ha både økonomiske, operative og strategiske konsekvenser. Vi kan bistå ved:
•    Omdanning fra personlig selskap eller ANS til aksjeselskap
•    Selskapsetablering
•    Fusjon/fisjon
•    Due diligence
•    Kjøp/salg av selskaper
NYHETER
Lene er tilbake fra fødselspermisjon 4. januar 2016. - 2015/03/17
Hyggelig å ha deg tilbake hos oss Lene :)...
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS