Revisjon
•    Lovbestemt revisjon.
•    Frivillig revisjon.
•    Begrenset revisjon.
•    Avtalte kontrollhandlinger

Vår revisjon er bygget på metodikk fra DnR og programvaren DESCARTES.

I tillegg til å avgi en uavhengig bekreftelse gjennom vår revisjonsberetning, skal vår revisjon kunne hjelpe deres selskap med bedre bruk av økonomisk informasjon og bedre rutiner knyttet til intern kontroll og regnskapsprosessen.

Vårt forhold til deg som kunde skal være preget av:
•    Tilgjengelige samtalepartnere
•    God tilgang til vårt totale tjenestespekter
•    Rask informasjon om endringer i rammebetingelser
•    Kostnadseffektiv revisjon forankret i regler for god revisjonsskikk

Revisjon er en uavhengig tjeneste som skal forsikre regnskapsbrukerne om at informasjonen som ligger i regnskapet er pålitelig.

Krav til uavhengighet og integritet og vår evne til å ha troverdighet, gir tillit for at vår rapportering er til å stole på.

Effektiv revisjon krever at vi skaffer oss en forståelse av selskapets interne rutiner og prosesser, og fokuserer vår revisjon om de områdene som har størst risiko.

Vår revisjon gir grunnlag for bred kompetansebygging og mulighet for å være en viktig diskusjonspartner for våre kunder innenfor mange områder.

Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og bli mer effektiv.

Vi tilbyr et samordnet revisjonsopplegg som sikrer at våre kunder
•    mottar leveranser av høy kvalitet til avtalt tid
•    får kompetanse basert på vår revisjonserfaring fra flere virksomheter i ulike bransjer
•    får nær kontakt mellom selskapets administrative ledelse og den ansvarlige revisor
•    får en revisor som er lett tilgjengelig for oppfølging og assistanse
•    får en effektiv revisjon som hensyntar både elektroniske og manuelle kontrollrutiner
NYHETER
Ligningsfrist - 2015/03/25
Husk fristen 31. mai 2017!...
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS