Skatt og avgift

Vurdering av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser er en naturlig del av regnskaps- og revisjonsprosessen. Vi kan bistå med å finne rett sti gjennom skatte- og avgiftsregelverket.

•    Skatterådgivning
•    Avgiftskartlegging og avgiftsrådgivning
•    Momskompensasjon
•    Assistanse vedrørende bokettersyn

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle satser er en hendig lommefolder som gir en oversikt over relevante skatte- og avgiftssatser.

Aktuelle satser inneholder satser for bl.a. avgift, skatt, betalingsterminer, renteberegninger, avskrivninger, offentlige regulativer, bilgodtgjørelse, feriepenger og sykepenger.

Ønsker du heftet tilsendt, kontakt oss.
NYHETER
Ligningsfrist - 2015/03/25
Husk fristen 31. mai 2017!...
Copyright © Aktiv Revisjon og Regnskap AS